Een eerste blik op CorelDRAW 9
Draw.Nu Home Feedback Site-inhoud

 

Een eerste blik op CorelDRAW 9

Krachtiger en professioneler

Sinds ruim een maand is de Amerikaanse versie van CorelDRAW 9 al leverbaar en in de zomer zal ook de Nederlandse versie het levenslicht zien. Na de succesvolle vorige versie bouwt Corel de professionele mogelijkheden die versie 8 leverde in de nieuwe versie uit. Veel prepress, PostScript en PDF dus wat de klok slaat. Maar ook veel verbeteringen op het gebied van de bediening en de gebruikersinterface. Daarnaast zijn er natuurlijk ook wat nieuwe functies die CorelDRAW 9 zeker een interessante aanschaf maken.

De CorelDRAW 9 Graphics Suite bestaat ditmaal uit de hoofdtoepassingen CorelDRAW en Corel PHOTO-PAINT. Liefhebbers van 3D zullen even slikken, want CorelDREAM 3D is ter ziele. Gelukkig zijn de nodige 3D-functies aan zowel CorelDRAW als Corel PHOTO-PAINT toegevoegd, wellicht om het verlies een beetje goed te maken. Wel gebleven zijn een aantal vertrouwde namen, zoals:

Bitstream Font Navigator
Corel TRACE
Corel TEXTURE
Corel CAPTURE
Corel SCRIPT

Nieuw zijn Canto Cumulus Desktop, alweer een nieuwe mediabeheerder, en Microsoft Visual Basic for Applications. De Corel-toepassingen worden nu dus met twee scripting-engines geleverd, te weten Corel SCRIPT en VBA.

Nieuwe prepress-functionaliteit

Laten we maar beginnen met de nieuwe mogelijkheden die CorelDRAW biedt. Om te beginnen is het nu mogelijk om meerdere kleurenpaletten tegelijk op het scherm weer te geven. Het lijkt een kleine uitbreiding, maar als je veel met kleur werkt is het een zeer zinvolle aanvulling. Zeker met de nieuwe kleurenpaletten in het achterhoofd die bij versie 9 worden geleverd: HKS, Pantone Process coated/uncoated en Pantone metalliekkleuren zijn slechts enkele van de nieuwe paletten die versie 9 bevat. Uiteraard is het gebruik van ICC-profielen gehandhaafd, en zelfs uitgebreid: de ICC-profielen kunnen nu in verschillende bestandsformaten worden ingesloten (onder andere CPT, CDR en TIF) en het is ook mogelijk om kleurprofielen uit te lichten. Daarnaast kan de interne RGB-kleurruimte van CorelDRAW worden aangepast, en worden er verschillende profielen voor deze RGB-ruimte bijgeleverd.

In het verlengde daarvan is CorelDRAW ook uitgebreid met een groot scala aan professionele uitvoermogelijkheden. In versie 8 was het al mogelijk om PDF rechtstreeks te genereren, maar versie 9 bevat intern een functionaliteit die nagenoeg gelijk is aan Adobe Acrobat Distiller. Bijna alle mogelijkheden die met Distiller kunnen worden ingesteld, zitten ook in CorelDRAW 9 (en meer). Wanneer PDF het uitvoerplatform van uw keuze is, sluit CorelDRAW 9 daar naadloos op aan. De suite ondersteunt namelijk ook de nieuwe taakbriefjes (job tickets) in het PJT formaat, en vanuit CorelDRAW kunt u die taakbriefjes hetzij insluiten of extern laten genereren. Verder kunnen stijlen voor PDF-bestanden worden aangemaakt en is er uitgebreide controle over de uiteindelijke inhoud van het PDF-bestand.

Onnodig te zeggen dat bij meer en betere PDF ook meer en betere PostScript hoort. Het is geen geheim dat Corel een forse bijdrage aan de ontwikkeling van PostScript 3 heeft geleverd, en er gaan zelfs geruchten dat Adobe CorelDRAW 8 gebruikte om indertijd de mogelijkheden van PostScript 3 aan het publiek te tonen. Dat echter even terzijde. In CorelDRAW 9 is de krachtige print-engine uiteraard gehandhaafd en uitgebreid met een mini-afdrukvoorbeeld en een interne uitvoeranalyse (preflighting). Bij de export naar EPS zijn talloze extra instellingen te maken, zoals een keuze van PostScript-niveau, gewenste bitmapcompressie en gebruik van kleurcorrectie. Over de print-engine gesproken: het handtekeningenlayout-mechanisme en de N-formaten zijn nu samengevoegd tot één inslagschemagereedschap.

Bediening en interactie

Uiteraard is de bediening weer licht gewijzigd, wat hier en daar in de nodige verbeteringen heeft geresulteerd. Meer slepen en neerzetten, meer rechtsklikken en meer interactiviteit maken het kleuren, vormen en bewerken van voorwerpen nog eenvoudiger. Handig is de verbetering dat de Esc-toets eindelijk een functie heeft gekregen: bent u ergens mee bezig en het gaat de verkeerde kant op, druk dan op Esc; uw voorwerp wordt op de uitgangspositie teruggezet.

De liefhebbers van rolmenu's is de volgende categorie gebruikers die we overigens moeten teleurstellen: ze zijn weg. Alle rolmenu's zijn vervangen door koppelvensters, maar als je goed kijkt zien ze er soms verdacht hetzelfde uit. De nieuwe koppelvensters kunnen ook worden opgerold en samengevoegd, dus misschien is het allemaal wel niet zulk slecht nieuws. Het menu Venster geeft in ieder geval toegang tot alle beschikbare koppelventers.

Kleine verbeteringen in de scherminteractie omvatten een verbeterde statusregel, hulplijnen in verschillende kleuren, terugkoppeling via geluidssignalen, de mogelijkheid om de omtrek van een geselecteerd voorwerp afwijkend weer te geven en de mogelijkheid om handelingen die via de eigenschappenbalk worden uitgevoerd te herhalen.

Bij het plaatsen en tekenen van voorwerpen is het pakket ook duidelijk verbeterd en meer op de wensen van de gebruiker afgesteld. Als gebruiker van Ventura heb ik mij altijd al afgevraagd waarom een voorwerp in Draw niet kan worden teruggeroteerd. Immers, als je in Draw een voorwerp roteert, vergroot en verplaatst is het vervolgens niet meer eenvoudig recht te zetten, omdat de informatie over de rotatie verloren is gegaan. In versie 9 is dat probleem eindelijk opgelost. Ook na talloze andere transformaties kan een voorwerp altijd weer terug worden geroteerd; de eigenschappenbalk geeft permanent informatie over de rotatiehoek van de voorwerpen.

Tekent u veel voorwerpen zelf? In dat geval komen de volgende functies vast van pas: instelbare kromme-effening, informatie over wel of niet sluiten van een kromme tijdens het tekenen, de mogelijkheid om middels een onregelmatig selectiekader verschillende knooppunten op een kromme te selecteren (druk op Alt), afronding van rechthoek-hoeken per hoek en de mogelijkheid om de richting van een kromme (tracé) om te keren. Dit zijn overigens slechts enkele van de vele verbeteringen in CorelDRAW 9 met betrekking tot het tekenen en plaatsen van voorwerpen; de interactieve verbindingslijnen zouden eigenlijk niet mogen worden overgeslagen, dus vandaar dat we ze ook even melden. Hiermee maakt u schema's en organogrammen die achteraf nog gewijzigd kunnen worden, zonder dat u de lijntjes handmatig hoeft te verplaatsen.

Nieuwe tekengereedschappen

In CorelDRAW 9 ontbreken vanzelfsprekend ook niet de nodige nieuwe tekengereedschappen. Een van de meest in het oog springende uitbreidingen is het Artistieke media-gereedschap, een gereedschap dat de effectlijn van weleer doet herleven, maar tevens toegang geeft tot die o-zo-leuke afbeeldingstrooier (bekend uit PHOTO-PAINT 8). Maar er kan veel meer met dit fraaie gereedschap. U tovert er krommen mee om in vormen, door een kromme te tekenen en uit de keuzelijst een willekeurige afbeelding te kiezen (die u zelf kunt maken); CorelDRAW zal de afbeelding vervolgens langs de kromme plaatsen (zie het als een zeer geavanceerde versie van Tekst op tracé). En met de strooier strooit u lijsten met afbeeldingen langs een kromme of over uw afbeelding. Onnodig te zeggen dat u deze lijsten ook zelf kunt samenstellen.

Uiteraard zijn de oude vertrouwde kalligrafische en drukgevoelige pennen ook nog beschikbaar, en voor diegenen die zich afvragen wat ik met een effectlijn bedoelde: eenmaal getekend kunnen ze achteraf nog een ander patroon worden toegekend.

De maasvullingen zijn ook nieuw voor CorelDRAW 9. Hiermee legt u een raster over een willekeurig voorwerp, waarna u de snijpunten van dit raster kunt kleuren. Vervolgens kunnen de rasterlijnen worden gebogen en de rastersnijpunten worden verplaatst. Op die manier zijn kleurnuanceringen te verkrijgen dia anders alleen met behulp van bitmaps bereikt kunnen worden. Met name bij het simuleren van lichtvlekken en kleurzwemen kan de maasvulling prima diensten bewijzen. De maasvulling is een uitbreiding op het interactieve vulgereedschap, en in het verlengde daarvan bevinden zich de nieuwe pipet- en verfemmergereedschappen; hiermee 'pakt u een kleur op' om die vervolgens ergens anders ta laten 'vallen'. Op die manier kunnen de talloze kleurtinten die met het maasvulgereedschap worden gecreëerd, probleemloos naar andere voorwerpen worden gekopieerd.

Ik noemde de interactieve verbindingslijnen al even. Deze lijnen lijken op de eerdere 'normale' verbindingslijnen, maar de interactieve variant tekent verbindingslijnen die uit horizontale en verticale segmenten zijn opgebouwd. Zijn de lijnen eenmaal met andere voorwerpen verbonden, dan passen ze zich automatisch aan wanneer u een van de voorwerpen verplaatst. Op die manier kunnen snel eenvoudige schema's en organogrammen worden getekend.

Nieuwe bitmapeffecten

CorelDRAW 9 slaat alles als het gaat om de bijgeleverde bitmapeffecten. Was de hoeveelheid effecten in versie 8 slechts een slap aftreksel van de mogelijkheden in PHOTO-PAINT, in versie 9 zijn bijna alle van de 88 (of zo) bitmapeffecten uit Corel PHOTO-PAINT terug te vinden. Daarbij moet u denken aan artistieke effecten (houtskool, contépotlood, wasco, kubist, impressionist, waterstift en paletmes); creatieve effecten (handwerk, stof, kader, kinderspel, mozaïek, deeltjes, glas-in-lood en weer); vervormingen (blokken, rimpel, tegels en draaikolk) en natuurlijk de nodige reeds bekende effecten voor ruis, scherpte en kleuraanpassing.

Overige uitbreidingen

Door het pakket heen zijn diverse kleine verbeteringen geïmplementeerd. We noemen er een paar:

het schaduwgereedschap is in Draw 9 uitgebreid met de mogelijkheid om de schaduw in perspectief te zetten.
de gum kan nu ook een vierkante vorm aannemen
hulplijnen kunnen via hun eigen eigenschappenbalk worden ingesteld
het omtrekovervloeigereedschap is nu ook interactief; bovendien worden er omtrekken met minder knooppunten gecreëerd
veel nieuwe webmogelijkheden (maar het blijft een tekenprogramma en geen web-editor)
IXLA digitale camera-interface, waarmee u direct afbeeldingen vanuit uw digitale camera in CorelDRAW of Corel PHOTO-PAINT opneemt
integratie van Corel TRACE; alhoewel Trace ook nog een externe toepassing is, is de integratie vanuit CorelDRAW sterk verbeterd

De lijst met nieuwigheden en verbeteringen is nog lang niet compleet, maar uit bovenstaand betoog zal het duidelijk zijn dat Corel met versie 9 van hun grafische paradepaardje het pakket wederom een stuk professioneler profileert. Desalniettemin blijft het programma in hetzelfde prijsbereik als voorheen beschikbaar (circa 250 euro voor een update en circa 500 euro voor een volledige versie). Daarvoor krijgt u als altijd wee 25.000 cliparts (waarvan 10.000 nieuwe), 1000 lettertypen (alle families voorzien van een Eurosymbool) en 1000 hi-res foto's.

Conclusie

In de korte tijd dat ik met het pakket heb kunnen werken is het duidelijk geworden dat de nieuwe kracht niet of nauwelijks ten koste van de snelheid is gegaan. Sterker nog, veel functies kunnen zonder wachten worden uitgevoerd (op mijn PI-266 dan toch). Uiteraard is voor serieus grafisch werk een serieuze PC nodig, en de minimumeisen die Corel stelt (P-133 met 32 MB) zijn dan ook erg minimaal. Een Pentium II met 64 MB zal al gauw de voorkeur hebben.

De bijgeleverde documentatie is indrukwekkend: 1700 pagina's handleiding in full-color voor Draw en Paint, plus de nodige on-line documentatie (Help en PDF) voor alle modules. Al moet het gezegd worden dat de documentatie toch te wensen overlaat als je met het pakket wilt leren werken (dit in tegenstelling tot: als je wilt weten wat het pakket kan).

Terug

 

Met extern.gif (73 bytes) aangegeven sites zijn externe sites en worden in een nieuwe browser geopend.

© 1998-2001 Bob van Duuren.
De informatie op deze webpagina's wordt geleverd 'as is', zonder enige vorm van garantie.

Informatie over deze site: drawmaster@inventiv-edu.nl